Afm Makina olarak çalışaNlarımızla birlikte, her zaman için müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve çağın gerektirdiği değişimlere açık, kendini yenileyebilen kalıcı bir marka olmaktır.

 • İçinde bulunduğu toplumun değer yargılarını önemsemesi
 • Ticari ahlak kurallarına önem vermesi
 • Piyasa koşullarına ve zamana göre çabuk hareket edebilmek
 • Çağın gerekenlerine uygun teknolojik altyapı ile çalışmak
 • Herkesin gelişimi için çaba harcamak
 • Yaptıklarında ve söylediklerinde tutarlı olmak
 • Herkese karşı adil davranmak
 • Herkesin bilgilerini gizli tutmak
 • Satış ve satış sonrası hizmetlerde beklentilerin üzerinde ve zamanında çözüm bulmak
 • Karşılıklı memnuniyeti tüm faliyetlerin odağında tutmak
 • Bizim etik değerlerimizdir

Saygılarımla.